تبلیغات
شرکت گیل خودرو کاسپین
دسته بندی : شرایط تردد ,
شعاع تردد خودرو در منطقه آزاد انزلی :

50 کیلومتر هوایی
120 کیلومتر زمینی(تقریبی)

( مرکز شعاع تردد از منطقه آزاد انزلی می باشد )
برچسب ها : شعاع تردد خودرو در منطقه آزاد انزلی : ,